Texas Hold´em Poker
Pravidla hry Texas Hold´em Poker

Určení dealera

Na začátku hry dealer zamíchá balíček 52 karet. V kasinech a hernách se dealer neúčastní hry. V případech, kdy si rozdávají sami hráči, rozdává hráč, jehož pozice je označena "buttonem", který po každé hře mění pozici o jedno místo ve směru hodinových ručiček.

Blindy

V Texas Hold'Em nejsou vyžadovány před začátkem hry ante (povinné sázky). Kromě výjimek v závěrečných fázích velkých turnajů. Každou hru ale začínají dvě povinné sázky- blindy (malý a velký). Hra začíná v okamžiku, kdy dva hráči nalevo od "buttonu" vloží do hry předem určenou částku ještě předtím, než jsou rozdány karty. Tím je zajištěno, že v každé hře je o co hrát. V turnajích se velikost blindů periodicky zvyšuje, čímž se zajistí, že hráči budou z turnaje postupně vyřazováni.

Ve většině případů dává "malý blind" (hráč hned nalevo od buttonu) polovinu nejnižší možné sázky a hráč po jeho levici, "velký blind", plnou výši nejnižší možné částky.

Rozdání

Každý hráč dostane dvě "zavřené karty". Hodnota těchto karet musí být známa pouze jemu. Karty během hry musí být položeny na stole, hráč je může kdykoliv zvednout, aby se na ně podíval.

Účelem hry je zkombinovat tyto karty s pěticí otevřených karet, kterou na stůl vyloží dealer tak, aby vznikla nejlepší pětikaretní kombinace. Hráč může použít jednu nebo obě zavřené karty. Ve výjimečných případech hráč použije jen karty na stole.

Hráč s nejvyšší pětikaretní kombinací vyhrává Pot, tedy částku která vznikne nahromaděním všech sázek během hry.

První kolo sázek

Probíhá ihned po rozdání. První hráč, který je na řadě je ten, který sedí nalevo od velkého blindu. V některých neturnajových hrách se může tento hráč rozhodnout zdvojnásobit velký blind ještě předtím, než jsou rozdány karty. Tento tah je nazýván straddle a hráči umožňuje v prvním kole sázek "změnit pozici" a vyjadřovat se jako poslední.

Hráč v první pozici (nalevo od velkého blindu nebo straddlu) má tři možnosti. Call (srovnání sázky hráče vpravo), Raise (zvýšení sázky) nebo Fold (zahození karet a odstoupení ze hry).

Při Raise hráč může navýšit sázku v závislosti na typu hry. V hrách s limitem může hráč navýšit sázku jen o předem danou částku, která (většinou po čtyřech navýšeních) je "cap" a nemůže být dále zvyšována.

V pot limit hrách může hráč zvýšit sázku pouze o tolik, kolik je v tu chvíli v Potu.

V no limit hrách pak může sázku navýšit jakkoli, jediným omezením je množství žetonů nebo peněz, které má v tu chvíli na stole.

Fold znamená, že hráč odevzdá své karty obrázkem dolů dealerovi, který je vloží do balíčku odhozených karet. (muck). Karta, která se do tohoto balíčku dostane je mrtvá a nesmí být dále použita ve hře. Hráč se dále hry neúčastní.

Další hráč směrem vpravo má stejné možnosti, plus možnost Reraise (znovunavýšení sázky). Toto znovunavýšení musí svojí hodnotou odpovídat minimálně velikosti posledního Raise.

Flop

Po prvním kole sázek dealer odloží první kartu z vrcholu balíčku. Tato karta je odložena coby "spálená" stranou.

Dealer následně na stůl vyloží první tři "otevřené karty", všechny obrázkem vzhůru. Tyto karty se nazývají Flop.

Druhé kolo sázek

Toto kolo začíná prvním hráčem nalevo od "buttonu". Vedle možností Call, Fold nebo Raise má tento hráč také možnost Check (tedy zůstat ve hře bez sázky).

Pokud někdo z hráčů provedl Bet, následující hráč může provést Call nebo Raise. Pokud nechce ani jednu z těchto možností, musí provést Fold. Na konci tohoto kola tedy všichni hráči vložili do Potu stejné množství peněz.

Výjimkou jsou hráči, kteří na stole mají menší množství žetonů, než je nezbytné k plnémů dorovnání sázky. Tito hráči mohou provést "All In" (vsadit všechno) a v tu chvíli je vytvořen jeden nebo více "vedlejších potů", které zajišťují, že každý hráč na stole může vyhrát pouze násobek takového množství žetonů, které do hry vsadil.

Turn

(nebo také Fourth Street)

Po dokončení druhého kola sázek je spálena další karta z vrcholu balíčku a následně na stůl vyložena čtvrtá karta obrázkem vzhůru.

Třetí kolo sázek

U limitových her se v tomto kole zdvojnásobuje velikost minimální sázky.

River

(nebo také Fifth Street)

Po dokončení Třetího kola sázek je spálena karta z vrcholu balíčku a na stůl je vyložena pátá karta obrázkem vzhůru.

Čtvrté kolo sázek

Showdown

Po tomto kole hráči, kteří ještě vyli ve hře ukáží karty a je určen vítěz.

Pokud mají dva hráči (nebo více) stejnou kombinaci, rozhoduje druhá nejvyšší karta ("kicker"). Pokud to není možné, je pot rozdělen mezi hráče stejným dílem.

Hráči, kteří se rozhodnou hrát jen pět karet na stole to musí oznámit než zahodí. V opačném případě se vzdávají nároku na výhru.

Výherní kombinace v pokeru:

Každá hra pokeru končí dvěma způsoby:

1) hráč donutí sázkami ostatní hráče složit karty a vyhrává bank (pot) bez toho, aby musel ukazovat karty.

2) v posledním kole zůstane více hráčů. Ti pak postupně ukazují své karty a porovnají své výherní kombinace (tato akce se nazývá showdown). Hráč který má s nejvyšší kombinací vyhrává bank.

Přehled výherních kombinací

Výherní kombinace jsou řazeny od nejsilnější po nejslabší.

KRÁLOVSKÁ BARVA

Royal flush - nejvyšší výherní kombinace v pokeru. Postupka s esem, všechny karty ve stejné barvě

POSTUPKA V BARVĚ

Straight flush - pět po sobě následujících karet, všechny ve stejné barvě, postupka zakončená vyšší kartou vyhrává

ČTVEŘICE

Poker - čtveřice karet se stejnou hodnotou, v případě rovnosti kombinací vyhrává vyšší čtveřice a nebo rozhoduje vyšší kicker

PÁR A TROJICE

Full house - v případě rovnosti kombinací vyhrává hráč s vyšší trojicí

BARVA

Flush - pět karet stejné barvy, v případě rovnosti kombinací vyhrává hráč s nejvyšší kartou v barvě

POSTUPKA

Straight - pět po sobě následujících karet, v případě rovnosti kombinací vyhrává postupka zakončená vyšší kartou

TROJICE

Set/Trips - tři karty se stejnou hodnotou, v případě rovnosti kombinací vyhrává vyšší trojice, v případě stejné kombinace rozhodují další karty (kicker)

DVA PÁRY

Two pairs - dvě dvojice karet se stejnou hodnotou, v případě rovnosti kombinací vyhrává vyšší pár z obou dvojic, je-li vyšší pár stejný, rozhoduje nižší pár, je-li i nižší pár stejný, rozhoduje zbývající karta (kicker)

PÁR

Pair - dvojice karet se stejnou hodnotou, vyšší pár poráží pár nižší, při rovnosti párů rozhoduje zbývající karta v ruce (kicker)

NEJVYŠŠÍ KARTA

High card - v případě, že nemáte žádnou z výše uvedených kombinací, počítá se pouze nejvyšší karta

Důležité:

Mají-li dva nebo více hráčů stejnou výherní kombinaci, kterou tvoří stejné karty (např. všichni mají postupku zakončenou 10), dělí se bank rovným dílem mezi ně.
Mají-li dva nebo více hráčů stejnou výherní kombinac, kterou tvoří různé karty (např. trojice es, trojice osmiček atd.), vyhrává bank kombinace nejvyšších karet.

Statistika:

Z balíčku 52 karet ve čtyřech barvách lze sestavit 2 598 960 různých kombinací pěti karet.


Stránky vznikly s podporou půjčky na OP a půjčky bez registru ihned. Děkujeme